timberland outlet polos lacoste mbt baratos nike roshe run ghd outlet hollister madrid nike outlet nike huarache joyas pandora Gafas ray ban ray ban baratas ralph lauren espa?a gafas oakley nike sb baratas new balance baratas nike free baratas boligrafos montblanc air jordan ireland new balance ireland

timberland outlet polos lacoste mbt baratos nike roshe run ghd outlet hollister madrid nike outlet nike huarache joyas pandora Gafas ray ban ray ban baratas ralph lauren espa?a gafas oakley nike sb baratas new balance baratas nike free baratas boligrafos montblanc air jordan ireland new balance ireland

21 Temmuz 2019 Pazar
18:53
Düşünce   Önceki Haber     |     Sonraki Haber       |      ANA SAYFA
Hızlı Yazdır! Hızlı Yazdır        
Yazı boyutunu:    

Tarih/Saat: 16 Kasım 2017 Perşembe, 11:08:07

İnsanın Yaradılış Gayesi?..

Hiç şüphe yok ki herkesin, cevabını aradığı soruların en önemlilerinden biri de, insanın niçin yaratıldığı ve nereden gelip, nereye gittiği sorusudur.

Aslında hayatı; yemek, içmek, uyumak, eğlenmek ve zevku safa sürmekten ibaret kabul etmeyen her insanın, bu sorunun cevabını ciddi bir şekilde araması gerekir. Aksi takdirde dünya ve âhiretini harap etmeye mahkumdur. Peki bu önemli sorunun doğru cevabını kimden öğrenebiliriz?
 
Elbette diğer bütün konularda olduğu gibi bu mevzuda da hüküm Allahü Tealanındır. Çünkü bütün kâinatı ve küçük kâinat sayılan insanı yaratan O'dur. Yüce Yaradan'ımız, Kur'ân-ı kerimin Zâriyat suresinin 56. âyet-i kerimesinde meâlen: "Ben, cinleri ve insanları, ancak bana ibadet etsinler diye yarattım," buyuruyor.
 
Evet insanların yaradılış gâyesi, Allahü Tealayı tanımak ve O'na ibadet etmektir. Bu önemli gerçeği anlatan başka âyet-i kerimeler de vardır. Bunlardan birkaçı, mealen şöyledir:
 
"Hüküm yalnız Allah'ındır. O, size, kendisinden başkasına ibadet etmemenizi emretmiştir." (Yusuf 40)
 
"Ey insanlar! Hem sizi hem de sizden önceki insanları yaratan Rabbinize ibadet edin!" (Bekara 21)
 
"O'ndan başka ilah yoktur. Herşeyi yaratan O'dur. O halde yalnız O'na ibadet edin!" (En'am 102)
 
"Her kim, Rabbine kavuşmayı dilerse, sâlih bir amel işlesin ve Rabbine yaptığı ibadette hiç kimseyi ortak koşmasın." (Kehf 110) "Allah'a ibâdet edin ve hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmayın!" (Nisa 36)
 
Ayrıca her gün kıldığımız namazlarda, defalarca "Ancak sana ibâdet eder ve ancak senden yardım dileriz," âyet-i kerimesini okuyoruz. (Fâtiha 5)
 
Yine bir hadîs-i kudsîde: "Ben, gizli bir hazine idim. Tanınmak için muhlükatı yarattım." (Keşf'ul-hafa 2/132) buyuruluyor. Buna göre, asıl vazifemiz, Allah'a ibâdet ve kulluk etmektir. Diğer işler, ibâdetten sonra gelir. Dünya işleri; ibâdetlerimizi rahat bir şekilde yerine getirmeye yardımcı olmakla, en azından ibadetlerimizi engellememekle bir mânâ ifade edebilir. İbadetler, bütün işler yapıldıktan sonraya bırakılmaz, bilakis evvela ibadetler yapılır. Çünkü yukarıdaki âyet-i kerimelere göre Allah, bizi ibâdet etmek için yaratmıştır ve asıl görevimiz ibadet etmektir.
 
Bunun için müslüman, hayatını ibadetlerine göre programlar, zamanını ibadet-lerine göre düzenler. Mesela müslüman; yatsı namazından sonra, hemen uyumaya çalışır. Ta ki, -niyeti varsa- gece kalkıp teheccüt namazı kılabilsin. Gece kalkıp namaz kılmanın ne muazzam manevî bir zevk olduğunu, teheccüt namazı kılanlar bilir. Yine müslüman, erken yatar ki, duaların kabul edildiği zamalardan biri olan kıymetli seher vaktinde uyanık olabilsin. En önemlisi de erken yatark ki, sabah namazına rahat ve dinç bir şekilde kalkabilsin. İşte bütün bunlar için, müslüman çok mühim bir işi yoksa, yatsı namazından sonra, hemen uyur.
 
Bunu yapan kimse, büyük manevî kazancın yanında; tam uykusunu aldığı için, vücut ve ruh sağlığına kavuşur. Sabah erkenden kalktığından, rahat bir şekilde kahvaltısını yapar. Sabah kahvaltısının, insan sağlığı için son derece önemli olduğunu tıp otoriteleri söylüyor. Bunlar, ibadet etmenin ve hayatı ibadete göre tanzim etmenin, binlerce faydalarından sadece bir örnektir. Fakat müslü-man; hiçbir zaman ibadetleri, dünyevî faydalar ve kazançlar için yapmaz. Çünkü ibadetin sahih yani geçerli olması, dünya ve âhiret saadetini te'min etmesi, sadece Allah rızası için yapılmış olmasına bağlıdır. Çünkü bir âyet-i kerimede: "Hâlbuki onlara, ihlaslı bir şekilde yalnız Allah'a ibadet etmeleri, namazı hakkıyla kılmaları, zekâtı vermeleri emredilmişti. İşte sağlam, dosdoğru din budur." buyuruluyor. (Beyyine 5) Bu âyet-i kerime; ibadetleri ihlasla, yani sırf Alahü Tealanın rızasını kazanmak için yapma-mızı emrediyor.
 
İbâdet, kişinin disiplinli bir hayata alışmasını da kolaylaştırır. İç çatışmalardan kurtararak bir iş yapabilme gücünü kazandırır. Aynı zamanda toplu olarak yani cemaatle yapılan ibadetler, ferdin; sosyal uyumuna yardımcı olur. Böylece kişi mutlu bir şekilde hayatını sürdürürken, toplum da anarşiden uzak; ilim-teknik ve sosyal gelişmeye elverişli bir ortama kavuşur.
 
Allahü Tealanın rızasını kazanmak için yaptığımız ibadetler sâyesinde; içimizdeki psikolojik patlamalara zemin oluşturan suçluluk kompleksinden kurtulma imkânını da buluruz. Nice somatik, bedenî hastalıklar vardır ki, onların kay-nağı psikolojiktir. Bu konunun önemi sebebiyle, bir ilim dalı olan "psiko-somatik" doğmuştur. Mesela üzüntü ve keder sebebiyle birtakım kimseler; şeker, ülser vs. gibi hastalıklara yakalanmaktadır. Halbuki insanın; duâ ve ibâdetle; üzüntülerin yıpratıcı te'sirlerine karşı bir direnç, bir irade gücü, manevî bir rahatlık ve teselli bulması mümkündür. Pek çok psikolojik hastalığın sebebi, ruhî ihtiyaçların ihmâl edilmiş olmasıyla ilgili olduğu, konunun uzmanları tarafından dile getirilmektedir.
 
İbâdet etmenin ne büyük bir kazanç, ne muazzam bir ticaret ve ne güzel bir saâdet olduğunu anlamak için şu mini hikâyeye kulak verelim: İki adam yola çıkarlar. Belli bir mesafeden sonra, yol ikiye ayrılır. Orada rastladıkları bir adam, onlara şöyle der: Bu iki yol, uzunluk bakımından aynıdır. Sağa giden yol, biraz sıkıntılı ve meşakkatli olmakla beraber, tehlikesizdir, oradan gidenler sâlimen menzillerine varırlar ve çok kârlı çıkarlar. Sola giden yol ise, görünüşte biraz kolay ve eğlenceli olmakla beraber, çok tehlike-lidir ve oradan gidenler, genellikle pişman olur ve zararlı çıkarlar.
 
Sağdakini tercih eden adam, tehlikesiz yola girdiği için, hiçbir şeyden korkmadan huzurlu bir şekilde -biraz yorgun da olsa- yolunu bitirip şehre iner ve çok güzel bir şekilde ödüllendirilir ve ebediyyen rahat eder. Sola giden zavallı ise, tercih ettiği o sıkıntısız ve eğlenceli görünen yolu, büyük korkular içinde bitirir ve o da şehre varır. Fakat geldiği yerde, kaçak-mahkum muamelesi görür ve kısa bir zamanda müebbet hapse mahkûm edilir. Böylece ebedi olarak bedbaht ve mutsuz olur.
 
Bu hikâyedeki yol, hayat yoludur. Sağa giden insan, Allah'a teslim olmuş; biraz meşakkatli, biraz zor da olsa İlahî emirleri yerine getirmiş, haramlardan kaçmıştır. Diğeri ise, Allah'a itaat etmemiş; emirlerine uymamış, yasaklarından kaçmamış ve isyan etmiştir. Buradaki meşakkat; namaz, oruç, hac, zekât, sadaka, emr-i maruf gibi ibâdetlerdir. İçki, kumar, zina, rüşvet ve insanları aldatma gibi günahlara bulaşmama konusunda verilen manevî mücadeledir.
 
Evet sağdan giden yol, islamiyet yoludur ki, sonu ebedî cennettir. Sola giden yol ise; küfür, isyan, günah ve sapıklık yoludur ki, sonu ebedî bedbahtlık olan cehennemdir. Elbette ki, akıllı insan; nefsine ve şeytana aldanmaz. Biraz zor da olsa cennete ve ebedî saadete giden sağdaki sıkıntılı gibi görünen yolu tercih eder. Sırf ibadet sıkıntısından kurtulmak ve geçici birkaç eğlenceden mahrum olmamak için, sonu cehennem ve ebedî hüsran olan soldaki yolu tercih etmez.
 
Birçok insanlar da kendilerini kandırırlar; "şimdi gencim, yaşlanınca ibadet ederim, sonra yaparım," diyorlar. Bunların ki de, tam mânâsıyla saçmalıktır. Çünkü insanın ne zaman öleceği meçhuldur. Kaldı ki, ibadet belli bir döneme mahsus da değildir. Dinimize göre; aklı yerinde olan müslüman, ergenlik çağına erdikten sonra, ölünceye kadar Yüce Yaradan'ına ibadet etmek ve yasakladıklarından kaç-makla mükelleftir. Yüce Rabbimiz; Hicr suresinin 99. âyet-i kerîmesinde: "Sana ölüm gelip çatıncaya kadar Rabbine ibâdet et" buyurmaktadır. (Mehmet Can)

   sefkatyayincilik.com

 

   manahaber.com bağlantı verdiği sitelerin içeriğinden
   sorumlu değildir.

 

Paylaş :

Diğer Haberler
“Men Arefe Nefsehu Fekad Arefe Rabbehu!..”
Marifet, Ramazanda Öğrendiklerimizi Devamlı Kılmaktır
Erkeğin, Hanımına Karşı Görevleri...
İslam'da Zekâtın Yeri ve Önemi!..
Allahü Teâlâdan Başka Yaratıcı Yoktur!..
Kaza ve Kadere İmanın Mahiyeti
Âhirete İnanmayanın Vay Haline
Mesuliyetimiz Büyük, Daha Çok Çalışmalıyız!..
Rızkı Artıran, Ömrü Uzatan ve Hayatı Cennete Çeviren Bir İş!..
Müslüman Şahsiyetin En Temel Özelliği: Halîm Olmak
Kuran-ı Kerim En Büyük Mucizedir
Tasavvuf İlmi Neden Gereklidir?
Müslüman Mütevazı Olmalıdır...
Müslümanın Karakteristik Bir Vasfı: Hilim
Dinin Tarifi ve Mahiyeti
İslamda Hilmin Yeri ve Önemi
Kurban Hakkında Bilinmesi Gereken Bazı Hükümler
Arefe Gününün Fazileti Büyüktür
Din Nedir?
Müsamaha Medeniyeti...
Orucun Fayda ve Hikmetleri
Kadir Gecesi'nin Fazileti
BİRAZ EDEP YAHU
Mümin Her Zaman Tedbirli Olmalıdır
İman Hakkında Ne Biliyoruz?
Güler Yüzlü-Tatlı Sözlü Olabilmek
Mübarek Gün ve Gecelerin Fazileti
Büyük Zatların Huyu: TEENNİ
Birarada Yaşamanın Sigortası: İTİDAL
Tevhid'in Önemli Beş Delili!..
Kur’ân-ı Kerim En Büyük Mucizedir!..
Müslümanın İçi de Dışı da Temizdir!..
Kıyametin Küçük Alametleri
Din Nedir Bilir misin?
Müminin Alamet-i Farikası!
  YAZARLAR
  GAZETE 1. SAYFALAR
  ÖNE ÇIKANLAR
» “Böyle Yaya Olarak Beytullah’a Nasıl Varacaksın?..”
  TARİHTE BUGÜN
21 Temmuz 1904
Trans-Sibirya demiryolu tamamlandı. ...
21 Temmuz 1943
Tifüs salgını; 400 yeni tifüs vakası görüldüğü açıklandı. ...
21 Temmuz 1946
Açık oy, gizli sayımla genel seçimler yapıldı. CHP açık ...
21 Temmuz 1959
Kars'taki Sütlübiyan dağında bir yanardağ faaliyete geçti. ...
 
  SON DAKİKA
» Maalesef İnsan Eli Dünyayı Kirletti
» İbrahim Yalımov Vefat Etti
» 262 Hristiyanı Kurtaran İmama Onur Ödülü!..
» 455 yıllık Kur'an-ı Kerim restore ediliyor
» 2050 'de Dünyada Nüfusu 10 Milyara Yaklaşacak!..
» Muhammed Mursi Kimdir?..
» Sosyal Medya, Eğitim Sistemi İçin Ciddî Bir Dert!..
» Marifet, Ramazanda Öğrendiklerimizi Devamlı Kılmaktır
» Yalova'da, Mukaddes Emanetler Sergisi
» Bitlis'teki Nemrut Gölüne Turist Akını!..
» Dolar Değerini Kaybedecek!..
» Erkeğin, Hanımına Karşı Görevleri...
» Tarihî Harran Ulu Camii 8 Asır Sonra İbadete Açılıyor!..
» Siirt Fıstığı İçin Müthiş Tesis!..
» Ayasofya'da Gıyabî Cenaze Namazı Kılındı!..
  PARA PİYASALARI
    Alış Satış
  USD % le>Sayfa G ntulenemed
  EUR % le>Sayfa Go untulenemed
  HAVA DURUMU
İstanbul /
Ankara /
İzmir /
  NAMAZ VAKİTLERİ
 
  GÜNÜN FOTOĞRAFI    Hepsini gör
  HARİTA

Haritayı Daha Büyük Görüntüle
  SON 24 SAAT
Copyright © 2008 - MANA HABER. Her Hakkı Saklıdır.  
manahaber.com bağlantı verdiği sitelerin içeriğinden sorumlu değildir.
Sitemizde yayınlanan yazı, resim, grafik, ses ve görüntüler, ancak izin alındıktan sonra, kaynak gösterilerek ve link verilerek yayımlanabilir.