timberland outlet polos lacoste mbt baratos nike roshe run ghd outlet hollister madrid nike outlet nike huarache joyas pandora Gafas ray ban ray ban baratas ralph lauren espa?a gafas oakley nike sb baratas new balance baratas nike free baratas boligrafos montblanc air jordan ireland new balance ireland

timberland outlet polos lacoste mbt baratos nike roshe run ghd outlet hollister madrid nike outlet nike huarache joyas pandora Gafas ray ban ray ban baratas ralph lauren espa?a gafas oakley nike sb baratas new balance baratas nike free baratas boligrafos montblanc air jordan ireland new balance ireland

25 Temmuz 2024 Perşembe
12:56
Güncel   Önceki Haber     |     Sonraki Haber       |      ANA SAYFA
Hızlı Yazdır! Hızlı Yazdır        
Yazı boyutunu:    

Tarih/Saat: 31 Mart 2018 Cumartesi, 23:48:49

Yaradılış, Diriliş ve Hesap

Biliyoruz ki; şu dünya hayatında aldatan zalim insanlar ve aldanan nice mazlumlar vardır. Dövülen, işkence edilen, malı, evlâdı, vatanı elinden alınan insanlar var. Şayet yeni bir yaratılış olmayacak ve sonuçta da âhiret âlemi düşünülmeyecek olursa, o haksızlığa uğrayan insanların hakları ne olacak? O gözyaşları, o acılar nerede dinecek ve insanlar bunların karşılığını nasıl bulacak?

İşte bu ve daha nice gerçekler için diriliş vardır, hesap vardır ve sonuç vardır. Âhireti inkâr, aklen bile uygun ve mümkün değildir. Bütün insanlar diriltilecek ve herkes hesap verecektir. Ama onun ilmi çok gizlidir. İnkâr edenlere verilen cevaplar ise, ne kadar da düşündürücüdür:

 “Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Herkes peşine koştuğu şeyin karşılığını bulsun diye neredeyse onu (kendimden) gizleyeceğim. Ona inanmayan ve nefsinin arzularına uyan kimseler sakın seni ondan (kıyamete inanmaktan) alıkoymasın; sonra mahvolursun!” (20 Tah­â 15-16.)

 “İnkârcılar: Kıyamet bize gelmeyecek, dediler. De ki: Hayır! Gaybı bilen Rabbim hakkı için o, mutlaka size gelecektir. Göklerde ve yerde zerre miktarı bir şey bile O'ndan gizli kalmaz. Bundan daha küçük ve daha büyüğü de şüphesiz, apaçık kitapta (yazılıdır).” (34 Sebe 3.)

Allah (cc) insana yaratılışını hatırlatır da onu gerçeği kavramaya yöneltir. İlk defa yoktan var eden kimdi acaba? İşte O yeniden yaratacak:

“İnsan görmez mi ki, biz onu meniden yarattık. Bir de bakıyorsun ki, apaçık düşman kesilmiş.

Kendi yaratılışını unutarak bize karşı misal getirmeye kalkışıyor ve, ‘Şu çürümüş kemikleri kim diriltecek?’ diyor.

De ki: Onları ilk defa yaratmış olan diriltecek. Çünkü O, her türlü yaratmayı gayet iyi bilir.”(36 Yasin 77-79.)

 “Şimdi sor onlara! Yaratma bakımından onlar mı daha zor, yoksa bizim yarattığımız (insanlar) mı? Şüphesiz biz kendilerini yapışkan bir çamurdan yarattık. Hayır, sen şaşıyorsun. Hâlbuki onlar alay ediyorlar.” (37 Saffât 11-12.)

Hz. Ali (ra) bir hitabesinde şunları söyler:

“Ey Allah’ın kulları! Size güzel misaller veren, ecelinizi tayin eden Allah’a muhalefetten sakınmanızı tavsiye ederim. Allah sizlere, istediğinizi dinleyebilen kulaklar, gözler ve gelecek çeşitli felâketleri sezen kalp vermiştir. Allah sizleri boş yere yaratmadı. Sizi başıboş olarak da bırakacak değil! O size güzel nimetler ikram etti, bol bol yardım etti. Sizin her yaptığınızı tescil ediyor. İyi ve kötü günlerinizde size yardım etti.

Ey Allah’ın kulları! Allah’a muhalefetten sakınınız! Yapacağınız işlerde azimli olunuz. İhtiyaç ve isteklerin son bulacağı ölüme iyi ameller yaparak hazırlanınız. Çünkü dünya nimetleri geçicidir. Onun felâketlerinden emin olunamaz. Aldatıcıdır. Zayıf bir gölge ve yıkılmaya yüz tutmuş bir dayanaktır. Arzu ve emelleri yorarak helâk eder.

Ey Allah’ın kulları! İbret alınması gerekenlerden hisse kapınız. Her şeyden ibret alınız. Korkunç haberlerden ders alınız. Öğütlerden istifade ediniz! Ölümün pençesine geçmek üzeresiniz! Toprak sizi bağrına basmak üzere. Sûr’un üfürülmesiyle korkunç tehlikeler sizin etrafınızı saracak. Kabirdekiler çıkarılacak, mahşer yerine sevk edilecekler. Cebbâr olan Allah’ın denetimi altında hesaba çekileceksiniz. Mahşer yerine giderken, herkesin yanında onu oraya götüren biri ve yaptıklarına şahitlik edecek bir de şahit bulunacak. O gün Allah’ın nuru ile yer yarılır, amel defterleri ortaya konur, peygamberler ve şehitler huzura getirilirler. Kimseye zulmedilmeden aralarında adaletle hükmedilir.

O gün ülkeler sarsılır, tellallar bağlanır. O gün kavuşmak günüdür. Gizli olan her şey açığa çıkar, güneş tutulur. İnsanlar ve onlarda hakları olan hayvanlar aynı yerde toplanır. Sırlar açığa çıkar, kötüler helâk olur, kalpler ürperir. Cehennemlik olanlara Allah tarafından helâk edici bir darbe ve feryat ettirici bir azap gelir. Cehennem hırslı, homurtulu, korkunç seslerle, hiddet ve tehdit savurarak karşılarına çıkarılır. Ateşleri yanar, suları kaynar, sıcaklığı vücutlara işler. Ebedî cehennemlik olanlar hiç çıkmazlar, onların pişmanlıklarının sonu yoktur, zincirleri de kırılmaz. Onların yanında kendilerine ateşin geldiğini, cehennemin yaklaştığını haber veren melekler vardır. Cehennemlikler Allah’ın cemâlini göremezler, Allah’ın dostlarından ayrılarak cehenneme giderler.

Ey Allah’ın kulları! Alçak gönüllü, mütevazı olun. Allah korkusundan dünya değiştiren kullar gibi siz de muhalefetten sakınınız. Onlar sakındırdıklarından çekinirler, korkarlar, iyiliği istemekte acele ederler, tehlikelerden kaçarak kurtulurlar. Onlar âhiret için iyi ameller yaparlar, azıklarını hazırlayarak giderler.

İntikam alıcı ve ileriyi en iyi gören olarak Allah kâfîdir. Davacı ve delil olarak amel defterleri kifâyet eder. İyiliklerin mükâfatı olarak cennet, kötülüklere karşı ceza olarak da cehennem kâfîdir. Kendim ve sizler için Allah’tan af dilerim” (Taşgetiren, Ahmet, Altın Öğütler, Erkam Yay, İstanbul 1992, s. 244-245.)

Evet, doğru söylemiş ve ne güzel demiş!

* * *

ÂDEM’İN (AS) YARATILIŞI HATIRLATILIR

Zîra o daha da ibret verici bir yaratıştır:

“Şimdi sor onlara! Yaratma bakımından onlar mı daha zor, yoksa bizim yarattığımız (insanlar) mı? Şüphesiz biz kendilerini yapışkan bir çamurdan yarattık. Hayır, sen şaşıyorsun. Hâlbuki onlar alay ediyorlar.

Kendilerine öğüt verildiği vakit öğüt almazlar. Bir mucize görseler alay ederler. Bu ancak açık bir büyüdür, derler. "Gerçekten biz öldüğümüz, toprak ve kemik olduğumuz zaman mı, diriltileceğiz?"

"İlk atalarımız da mı (diriltilecek)?" De ki: Evet, hem de hor ve hakir olarak (diriltileceksiniz). O (diriltme) korkunç bir sesten ibaret olacak, o anda hemen onların gözleri açılıp etrafa bakacaklar. (Durumu gören kâfirler:) Eyvah bize! Bu ceza günüdür, derler.

İşte bu; yalanlamış olduğunuz hüküm günüdür. (Allah, meleklerine emreder:) ''Zalimleri, onların aynı yoldaki arkadaşlarını ve tapmış olduklarını toplayın''.       

''Allah'tan başka. Onlara cehennemin yolunu gösterin''. ''Onları tutuklayın, çünkü onlar sorguya çekilecekler!” (37 Saffât 11-24.)

VE SONUÇ

Herkesin eline verilecek bir şey var. Bir karne. Sanki yıl sonunda talebelerin aldığı bir karne misâli. Keşke onun gibi olsa. O bambaşka bir karne. Asla torpil ve hilenin yapılmadığı, bütün gerçeklerin açıkça yazıldığı, yazma hususunda asla bir korku ve çekinmenin olmadığı bir karne. Evet, o, amel defteridir:

 “Yer şiddetle sarsıldığı, Dağlar parçalandığı, Dağılıp toz duman haline geldiği ve sizler de üç sınıf olduğunuz zaman.

Sağdakiler, ne mutlu o sağdakilere! Soldakiler, ne bahtsızdırlar onlar! (Hayırda) önde olanlar, (ecirde de) öndedirler.” (56 Vakıa 4-10.)

 “Bugün herkese kazandığının karşılığı verilir. Bugün haksızlık yoktur. Şüphesiz Allah, hesabı çarçabuk görendir.

Yaklaşan gün hususunda onları uyar! Çünkü o anda dehşet içinde yutkunurken yürekleri ağızlarına gelmiştir. Zalimlerin ne dostu ne de sözü dinlenir şefaatçisi vardır.

Allah, gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir.

Allah, adaletle hükmeder. O'nu bırakıp taptıkları ise, hiçbir şeye hükmedemezler. Şüphesiz Allah, hakkıyla işiten ve görendir.” (40 Mü’min 17-20.)

Öyle bir diriliş ki, parmak uçlarındaki ize kadar aynen…

Şu mucizeye bakın!

Yirminci asırda keşfedilen bir gerçeğe Kur’an asırlar önce parmak basıyor:

 “İnsan, kendisinin kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı mı sanır? Evet, bizim, onun parmak uçlarını bile aynen eski haline getirmeye gücümüz yeter.” (75 Kıyâme 3-4.)

Diriliş tamam, defterler verilmiş ve suçlular bir araya toplanmış. Ama onlar da birbirlerinden kaçıyorlar. O uydukları ve peşinden gittikleri insanlar da onlardan kaçacak:

 “Size ne oldu ki birbirinize yardım etmiyorsunuz? Evet, onlar o gün zilletle boyun eğeceklerdir. (İşte bu duruma düştükleri vakit) onlardan bir kısmı, diğerlerine yönelir, birbirlerini sorumlu tutmaya çalışırlar.

 “(Uyanlar, uydukları adamlara:) Siz bize sağdan gelirdiniz (sûreti haktan görünürdünüz) derler. (Ötekiler de:) "Bilâkis, derler, siz inanan kimseler değildiniz."

"Bizim sizi zorlayacak bir gücümüz yoktu. Fakat siz kendiniz azgın bir toplum idiniz." "Onun için Rabbimizin hükmü bize hak oldu. Biz (hak ettiğimiz cezayı) mutlaka tadacağız." "Biz sizi azdırdık. Çünkü kendimiz de azmıştık." (37 Saffât 25-32.)

Ne dehşetlidir o:

 “Ey insanlar! Rabbinizden korkun! Çünkü kıyamet vaktinin depremi müthiş bir şeydir!”

Onu gördüğünüz gün, her emzikli kadın emzirdiği çocuğu unutur, her gebe kadın çocuğunu düşürür. İnsanları da sarhoş bir halde görürsün. Oysa onlar sarhoş değillerdir; fakat Allah'ın azabı çok dehşetlidir!” (22 Hacc 1-2.)

Öyle bir ince hesap ki! En küçük bir şeyi kaçırmayan bir hesap!

Karşılığında ise zerrece bile olsa ceza ya da mükâfat vardır:

 “Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür.” (99 Zilzâl 7-8.)  (Muzaffer Dereli)

   dirilispostasi.com

 

   manahaber.com bağlantı verdiği sitelerin içeriğinden
   sorumlu değildir.

 

Paylaş :

Diğer Haberler
Depremde vefat edenlerin sayısı giderek artıyor!..
Ayasofya'da Gıyabî Cenaze Namazı Kılındı!..
Afgan Göçmen AbdülAziz, Teröristi Silahsız Olarak Durdurdu!..
Aileyi Kurtaralım!..
2019 Yılı Hac Kuraları Açıklandı
Her Yıl 3,3 Milyon Kişi Alkolden Ölüyor!..
Yemen'de İnsanlar Açlıktan Ölüyor!..
İrlandalı Sanatçı Sinead O'Connor, Müslüman Oldu
Sedanur'u Bulan Ekipten Yürek Dağlayan Sözler
Diyanet Aileleri Uyardı
Hicrî Yılbaşı Hayırlı Olsun
Direksiyon Başında Telefonu Bitireceğiz!
Kurban Bayramına Dair
İşte il il bayram namazı saatleri!
Allah’a “kurb”an olmak
700'den Fazla Kişi Müslüman Oldu...
Bayram Sevinç ve Neşedir...
İl İl Ramazan Bayramı Namazı Saatleri
Oruç Yeni Bir Varoluştur?
İlim, İrfan, Bilgi ve Hikmet Medeniyeti
Soyağacı Sorgulama İçin?..
Almanya'da '14. Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışması'
İstanbul Nüfusuyla 129 Ülkeyi Geride Bıraktı!..
Dua İle Mesaiye Başlıyorlar!..
Tüm Yurtta Mevlit Kandili Coşkusu!..
Müftüye Nikah Yetkisi Yürürlüğe Girdi
Mevlid Kandili’nin Anlamı ve Ehemmiyeti
Mevlid Kandili'nin Adı Değişiyor!
Ahiret Olmasa Haklarını Kim Alacak?..
Arakanlı Annenin Dehşetli Dramı
BM'den Arakan'a Yardım Çağrısı
Diyanet İşleri Başkanı Belli Oldu!
Arakanlı Müslümanların Cesetlerini Yakıyorlar!..
2017 Kurban Bayramı Namaz Vakitleri
Arafat Coğrafyası Havadan Görüntülendi
  YAZARLAR
  GAZETE 1. SAYFALAR
  ÖNE ÇIKANLAR
  TARİHTE BUGÜN
25 Temmuz 1931
Yeni Basın Kanunu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. ...
25 Temmuz 1959
Türkiye Kerkük Türkmenleri için Irak'tan teminat istedi. ...
25 Temmuz 1974
Cenevre Protokolü imzalandı. ...
25 Temmuz 1996
Türkiye-AB AKÇT Antlaşması Brüksel'de imzalandı. ...
 
  SON DAKİKA
» Deprem sonrası yeni önlem: Altın ithalatı durduruldu
» Depremde vefat edenlerin sayısı giderek artıyor!..
» Erkeğin, Hanımına Karşı Görevleri...
» Tarihî Harran Ulu Camii 8 Asır Sonra İbadete Açılıyor!..
» Siirt Fıstığı İçin Müthiş Tesis!..
» Ayasofya'da Gıyabî Cenaze Namazı Kılındı!..
» 31 yıllık Acı: Halepçe!..
» İslam'da Zekâtın Yeri ve Önemi!..
» Almanlar: Müslüman Başbakanı Tartışıyor
» Çamlıca Camii'nde İlk Ezan Okundu
» İmran Han: Keşmir Sorununu Çözen Nobel'e layıktır!..
» İstanbul Havalimanı’nda 16 Bin Kişiye İş Fırsatı!
» Çamlıca Camii'nde İlk Ezan Ne Zaman?
» İslam ve Müslümanlar Arasındaki Çelişki
» Kaza ve Kadere İmanın Mahiyeti
  PARA PİYASALARI
    Alış Satış
  USD %
  EUR %
  HAVA DURUMU
İstanbul /
Ankara /
İzmir /
  NAMAZ VAKİTLERİ
 
  GÜNÜN FOTOĞRAFI    Hepsini gör
  HARİTA

Haritayı Daha Büyük Görüntüle
  SON 24 SAAT
Copyright © 2008 - MANA HABER. Her Hakkı Saklıdır.  
manahaber.com bağlantı verdiği sitelerin içeriğinden sorumlu değildir.
Sitemizde yayınlanan yazı, resim, grafik, ses ve görüntüler, ancak izin alındıktan sonra, kaynak gösterilerek ve link verilerek yayımlanabilir.